Toimintakalenteri

Tässä kalenterissa on SPEK Pohjanmaan tuleva toiminta alueella tai toimintaa, jossa SPEK Pohjanmaa on mukana. Kalenteria päivitetään säännöllisesti ja muutokset mahdollisia.


Paloilmoittimen hoitajakurssi

11.11.2020

8:00-16:00

Tapahtumapaikka: Original Sokos hotel Vaakuna, Vaasa

Kurs för skötare av sprinkler och vattendimsläck anläggningar

11.11.2020

8:00 - 16:00

Tapahtumapaikka: Original Sokos Hotel Vaakuna Vaasa

Målgrupp
Sprinkler och vattendimsläckanläggningars skötare , underhållspersonla ,
ansvars personer och deras vikarier
Målsättning
– få kunskap att fungera med sprinkler och vattendimsläckanläggningar
och undvika faror mot säkerhet , egendom och miljö som orsakas av ett
felaktigt sätt att sköta anläggningen
– lära sig känna till sprinkler och vattendimsläckanläggningarnas
funktionsprinciper och sköta om arrangemangen för underhållet
Innehåll
Släckanläggningens normer , konstuktion och funktion
Samarbete med räddningsmyndigheter och nädcentralen
Dokument i anknytning till testing , service och underhåll
Frånkoppling återställning av anläggningen

Pris och anmälan
399€ + 24 % moms . Priset innehåller lunch och kaffeservering . Anmälan via :https://koulutus.spek.fi/tapahtumakalenteri.aspx

Kurs för skötare av automatisk brandlarmanläggning

12.11.2020

8:00-16:00

Tapahtumapaikka: Original Sokos Hotel Vaakuna, Vasa

12.11.2020 Original Sokos Hotel Vaakuna

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi

12.11.2020

8:00 - 16:00

Tapahtumapaikka: Original Sokos Hotel Vaakuna, Vaasa


Palokuntasenioreiden joululounas Seinäjoella

14.12.2020

11:00

Tapahtumapaikka: Seinäjoki

Lisätietoja myöhemmin