Koulutusjärjestelmä

Palokuntakoulutus

Pelastushenkilöstön koulutus jakantuu ammattipelastajien sekä palokuntien vapaaehtoisen ja sivutoimisen henkilöstön koulutukseen. Liitto vastaa vapaaehtoisen ja sivutoimisen henkilöstön koulutuksesta. Koulutettavapäivät sovitaan vuosittain yhteistoimintasopimuksilla liiton/alueyksikön toimipisteen ja laitosten kanssa.

Tavoitteet

Tavoitteena on tarjota laadukkaita kursseja, jotka antavat osallistujille samalaiset tiedot ja taidot riippumatta kouluttajasta henkilönä. Tätä tukevat myös ajantasaiset ja päivitetyt koulutusmateriaalit.