Kurs för skötare av sprinkler och vattendimsläck anläggningar

Kurs för skötare av sprinkler och vattendimsläck anläggningar

12.6.2019 Karita Stenroos 0

Målgrupp
Sprinkler och vattendimsläckanläggningars skötare , underhållspersonla ,
ansvars personer och deras vikarier
Målsättning
– få kunskap att fungera med sprinkler och vattendimsläckanläggningar
och undvika faror mot säkerhet , egendom och miljö som orsakas av ett
felaktigt sätt att sköta anläggningen
– lära sig känna till sprinkler och vattendimsläckanläggningarnas
funktionsprinciper och sköta om arrangemangen för underhållet
Innehåll
Släckanläggningens normer , konstuktion och funktion
Samarbete med räddningsmyndigheter och nädcentralen
Dokument i anknytning till testing , service och underhåll
Frånkoppling återställning av anläggningen

Pris och anmälan
399€ + 24 % moms . Priset innehåller lunch och kaffeservering . Anmälan via :https://koulutus.spek.fi/tapahtumakalenteri.aspx