Kurs för skötare av automatisk brandlarmanläggning 14.11.19. Vasa