Varautuminen kotona

Varautuminen kotona

11.3.2022 Karita Stenroos 0

Varautuminen turvaa, kun on häiriötilanne

Miksi varautua? Varautumisella…

  • pyritään ehkäisemään vaaratilanteita, kuten myrskyn tuhoja tai tulipalon syttymistä
  • huomioidaan normaaliolojen häiriötilanteet, kuten maksujärjestelmien toimimattomuus
  • valmistellaan toimenpiteet poikkeusolojen varalta, kuten sähkökatkon pitkittyessä

Yksittäiset ihmiset ovat nyky-yhteiskunnassa yhä merkittävämmässä roolissa varautumisen ja siihen liittyvän tiedonvälityksen osana. Kotitalouksien varautumisesta on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin.

Lue lisää : https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/