Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n tiedote koskien pelastusalaa koskevaa keskustelua häirinnästäja epäasiallisesta käytöksestä.

Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n tiedote koskien pelastusalaa koskevaa keskustelua häirinnästä
ja epäasiallisesta käytöksestä.

11.11.2021 Karita Stenroos 0

Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n hallitus on tänään kokouksessaan käsitellyt ajankohtaista, pelastusalaa kuohuttanutta julkista keskustelua. Liiton hallitus toteaa, että pelastusalalla on vielä työtä tehtävänä turvallisen ja häirinnästä, kiusaamisesta ja syrjinnästä vapaan toiminnan takaamiseksi.

Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n arvot perustuvat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Liitto tuomitsee kaikenlaisen häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ja edistää sukupuolen ja etnisen taustan tasa-arvoa kaikissa toiminnoissaan. Liiton hallitus korostaa, että Liiton alueellisen toiminnan on oltava tasa-arvoja yhdenvertaisuuslain mukaista.
Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry kehottaa alueen palokuntia ottamaan käyttöön SPEKn laatimat ohjeistukset ja hyödyntämään oppaat turvallisen ja avoimen palokuntatoiminnan järjestämiseksi ja jokaisen palokuntalaisen turvallisuuden takaamiseksi (https://www.palokuntaan.fi/turvallinen-palokuntatoiminta). Nämä ohjeet toimivat erinomaisesti myös toiminnan kehittämisen pohjana.
Vuonna 2014 on tullut voimaan laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (148/2014), joka koskee lasten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Laki antaa toiminnan järjestäjälle, mahdollisuuden tietyin edellytyksin selvittää vapaaehtoisen rikostausta. Pohjanmaan Pelastusalan Liitto vaatii kaikilta alueemme lasten ja nuorten kanssa toimivilta vapaaehtoisilta rikostaustan selvityksen.

Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry haluaa tarjota turvallisen toimintaympäristön kaikille alueemme vapaaehtoistoimijoille. Tästä esimerkkinä todettakoon, että Pohjanmaan Pelastusalan Liiton alueella on ollut voimassa ehdoton alkoholin käyttökielto nuorisotoiminnassa vuodesta 2005.


Pohjanmaan Pelastusalan Liito ry:n toiminnassa vahvistetaan entisestään ymmärrystä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ja suvaitsevuuden merkityksestä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle.


Lisätietoja: Tanja Nyqvist, toiminnanjohtaja p. 040 677 0590
Marja-Riitta Vest, hallituksen puheenjohtaja p. 040 539 6695


Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry on perustettu 1952. muodostuu hallituksesta ja neljästä toimikunnasta: Palokuntanuoriso-työtoimikunta, Palokuntanaistyötoimikunta, Varautumistoimikunta ja Pelastustoimen alueellinen neuvottelukunta. Pohjanmaan Pelastusalan Liitto on kautta
historian tehnyt tiivistä yhteistyötä pelastusalan viranomaisten kanssa ja monet alueella toteutettavat toiminnat tukevat viranomaisten työtä. Soteuudistuksen myötä yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa korostuu.