Kenestä vuoden palokuntanuori

Kenestä vuoden palokunta
nuori

10.9.2021 Karita Stenroos 0

 

Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n nuorisotyötoimikunta päätti aikoinaan esittää liiton hallitukselle, että liiton toiminta-alueella nimettäisiin vuosittain Vuoden palokuntanuori.

Nimeämisen tarkoituksena on edistää Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n alueella palokuntanuorisotyötä, kohottaa palokuntanuorisotyön tunnettavuutta ja arvostusta. Sillä halutaan kiittää palokuntanuorta hyvästä ja aktiivisesta toiminnasta palokuntanuorta ja erityisestä syystä palokuntanuorisotyöryhmää.

Vapaamuotoinen esitys perusteluineen Vuoden palokuntanuoresta  tehdä liitteenä olevalla Ehdotus vuoden palokuntanuoreksi – lomakkeella viimeistään 31.10.2021 Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n Nuorisotyötoimikunnalle, joka tekee ehdokkaista esityksen liiton hallitukselle. Esitykset käsitellään luottamuksellisina.