Pohjanmaalle suunnitellut kotitalouksien varautumiseen keskittyvät keskustelutilaisuudet peruttu Planerade diskussionsmöten om beredskap för hushåll inhiberas i Österbotten

Pohjanmaalle suunnitellut kotitalouksien varautumiseen keskittyvät keskustelutilaisuudet peruttu
Planerade diskussionsmöten om beredskap för hushåll inhiberas i Österbotten

17.3.2020 Karita Stenroos 0

Pohjanmaalle suunnitellut kotitalouksien varautumiseen keskittyvät keskustelutilaisuudet peruttu

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö oli ilmoittanut järjestävänsä Vaasassa, Kokkolassa ja Seinäjoella useita yleisötilaisuuksia, joissa oli tarkoitus perehtyä 72 tunnin varautumissuositukseen eli siihen, miten kotitaloudet voivat varautua häiriötilanteisiin. Valitettavasti juuri nimenomaan häiriötilanne eli koronavirus aiheutti sen, että tilaisuudet on tämän kevään osalta peruttu.

– Olemme tietenkin valtavan pahoillamme, että emme pysty järjestämään tilaisuuksia, sanoo Sirpa Suomalainen, joka työskentelee erityisasiantuntijana SPEKin Pohjanmaan toimipisteessä.

– Jos tästä jotain myönteistä pitää löytää, niin se on ihmisten kasvanut kiinnostus varautumista kohtaan. Kotivara kiinnostaa aivan eri tavalla kuin vielä muutama kuukausi sitten, Suomalainen jatkaa.

72 tunnin varautumissuosituksella tarkoitetaan sitä, että jokaisella kotitaloudella pitäisi olla häiriötilanteessa valmius selvitä ainakin 72 tuntia ilman viranomaisten apua. Kyse on viranomaisten ja järjestöjen laatimasta varautumissuosituksesta. Erityisesti häiriöt sähkön- tai vedenjakelussa ovat tilanteita, joissa kotitalouksien varautuminen helpottaisi viranomaisten auttamispainetta.

72 tunnin varautumissuosituksesta ja kotivarasta löytyy lisää tietoa osoitteesta www.72tuntia.fi ja mahdolliset aiheesta nousevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen 72tuntia@spek.fi. Kansalaisilta tulleista kysymyksistä kootaan kysymyksiä ja vastauksia -sivu, jossa pyritään vastaamaan mahdollisimman kattavasti kotitalouksien varautumista koskeviin kysymyksiin.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Sirpa Suomalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Pohjanmaan toimipiste, 040 169 8818

***

Planerade diskussionsmöten om beredskap för hushåll inhiberas i Österbotten

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland hade för avsikt att ordna flera evenemang i Vasa, Karleby och Seinäjoki för att presentera beredskapsrekommendationen på 72 timmar, det vill säga hur hushåll kan förbereda sig för störningssituationer. Tyvärr var det uttryckligen en störningssituation, coronaviruset, som föranledde att vårens evenemang inhiberas.

– Vi är naturligtvis väldigt ledsna för att vi inte kan ordna evenemangen, säger Sirpa Suomalainen, specialexpert vid SPEK Österbotten.

– Om det finns något positivt i situationen, så är det att människors intresse för beredskap har ökat. Intresset för hemförråd är på en helt annat nivå nu än för några månader sedan, fortsätter Suomalainen.

Beredskapsrekommendationen på 72 timmar innebär, att varje hushåll borde klara sig i 72 timmars tid under en störningssituation utan hjälp från myndigheterna. Rekommendationen har utarbetats av myndigheter och organisationer. Hushållens beredskap särskilt inför störningar i el- eller vattendistributionen skulle minska pressen på myndigheterna.

Mer information om beredskapsrekommendationen på 72 timmar och om hemförråd finns på www.72tuntia.fi/sv/. Eventuella frågor om ämnet kan skickas till adressen 72tuntia@spek.fi. De inkomna frågorna sammanställs till en sida med frågor och svar, som så utförligt som möjligt redogör för beredskap i hushållen.

Ytterligare information:
Sirpa Suomalainen, specialexpert vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Österbottens kontor, 040 169 8818