Asuinkiinteistön turvallisuushenkilöstön kurssi 27. ja 29.5.2019