Nuorisotyön tarkoitus ja tavoitteet

Lapsi ja nuori ovat palokuntanuorisotyössä keskipisteenä. Lasten ja nuorten tulee viihtyä toiminnassa ja kokea onnistumisen riemua. Onnistumisten myötä lapsista ja nuorista tulee yhä osaavampia ja taitavampia sekä ihmisinä että palokuntalaisina. Palokuntanuorisotyön tarkoituksena on tukea palokuntien toimintaa. Sillä turvataan palokuntatyön jatkuvuus ja saadaan aikaan myönteinen suhtautuminen palokuntatoimintaan.

Palokuntanuorisotyön tavoitteet

  • Kasvatuksellisena tavoitteena on tukea nuorten kehittymistä itsenäisiksi, itseensä luottaviksi ja yhteistoimintaan pystyviksi.
  • Koulutuksellisena tavoitteena on valmius toimia itsenäisesti, oikein ja turvallisesti kaikissa tilanteissa. Erityisenä painopisteenä on ihmishengen pelastaminen.
  • Valistuksellisena tavoitteena on herättää ja edistää myönteistä asennoitumista turvallisuudesta huolehtimiseen ja turvallisuusasioiden edistämiseen.

Lue lisää SPEKin sivuilta.