Koulutus ja kouluttaminen

Palokuntatyö on onnettomuustilanteissa auttamista sekä tulevaisuudessa yhä enemmän kansalaistoimintaa ja vuorovaikutusta ihmisten kanssa onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Koulutusjärjestelmä

Kurssiputki alkaa alkukursseista. Sitten nuori siirtyy tasokursseille ja suorittaa ne järjestyksessä. Sen jälkeen vuorossa on erilaisia syventäviä kursseja, joista nuori valitsee mieleisiään. Lapsi, joka on käynyt viime vuonna peruskurssi ykkösen, siirtyy ensi kesänä tasokurssi kakkoselle. Tiiviskurssi mahdollistaa vanhempien nuorten mukaan tulemisen kivuttomasti, koska he voivat tiiviskurssin avulla kiriä itsensä ikäistensä joukkoon.

 

Koulutusjärjestelmässä alkukurssit I-II keskittyvät palokuntaan perehdyttämiseen ja kansalaistoimintaan. Tasokurssit I-IV ja tiiviskurssi rakentuvat onnettomuuksien ennaltaehkäisyn, palontorjuntaharjoitusten ja ensiaputaitojen varaan. Näiden lisäksi on erilaisia jatkokursseja. Kirjalliset kokeet korvataan laajemmilla käytännön harjoituksilla.

Lue lisää SPEKin sivuilta.