Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry

Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry (PoPeLi) on perustettu vuonna 1952. Tuolloin sen päätehtävä oli huolehtia vapaaehtoisten palontorjujien koulutuksesta. Nykyään PoPeLi kehittää alueensa pelastustoimintaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

PoPeLin jäsenistö valitsee hallituksen joka nimittää toimikunnat. Hallitus huolehtii siitä, että liitto edistää jäsenistön, kansalaisten, yhteisöjen ja laitosten valmiutta turvata ihmiset, omaisuus sekä ympäristö onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta normaali- ja poikkeusoloissa.

Pelastusalan koulutusta ja tukea järjestötyölle

Kokeneet kouluttajat vastaavat vapaaehtoisten palokuntien kurssijärjestelmän mukaisesta koulutuksesta Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla.

Tämän lisäksi Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry tukee järjestötyötä alueellaan. Se on mukana kasvattamassa tulevaisuuden pelastajia. Palokunta- ja varautumiskoulutus toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä alueellisen pelastustoimen kanssa.

Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Pienellä omarahoitteisella toiminnallaan se tukee alueellista palokuntatoiminta- ja valistustyötä.