Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry

Pelastusalan koulutusta ja valistusta

Kokeneet kouluttajat vastaavat vapaaehtoisten palokuntien kurssijärjestelmän mukaisesta koulutuksesta Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla. Liitto tukee pienellä omarahoitteisella toiminnallaan alueellista palokuntatoiminta- ja valistustyötä.

Tukea järjestötyölle

Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry tukee järjestötyötä alueellaan. Se on mukana kasvattamassa tulevaisuuden pelastajia. Palokunta- ja varautumiskoulutus toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä alueellisen pelastustoimen kanssa.